Knudtzonlunden

Knudtzonlunden

Frei

Høsten 2010 startet vi med totalrestaurering av stedet Birkelunden på Frei, også kalt Knudtzonlunden i senere tid.

Dette var et omfattende arbeid som pågikk helt til våren 2012. Her har vi utført alt av arbeid på alle gamle hus fra ny fundamentering til nye vinduer, dører og møbler i tro kopi fra stedets opprinnelse i 1875.

Alt arbeid er utført i tråd med Riksantikvarens retningslinjer, og i nært samarbeid med fylkeskonservatoren og arkitekten.