Nesset Prestegård

Eidsvåg

Vi oppgraderte i 2010 driftsbygningen på Nesset Prestegård til kurs, konferanse og selskapslokaler.

Her ble det gamle bevart på en flott måte samtidig som dagens krav skulle opprettholdes. Nok et prosjekt som ble løst i nært samarbeid med fylkeskonservatoren og arkitekten. Her har vi etablert nye fundamenter for å stoppe fremtidige råteskader, vi har også laget både gulv og panel i tro kopi for å komplettere vegger og gulv som ble gjenbrukt.