You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Content. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.

Signe og Bjørn Sefland

Et moderne hus i funkis-stil spesialtilpasset etter byggherrens ønsker og visjoner, tegnet av en arkitekt fra Snøhetta.

Her har vi prosjektert og bygget hele huset og tilpasset det etter kundens behov samtidig som TEK 10 er ivaretatt fullt ut.