Signe og Bjørn Sefland

Et moderne hus i funkis-stil spesialtilpasset etter byggherrens ønsker og visjoner, tegnet av en arkitekt fra Snøhetta.

Her har vi prosjektert og bygget hele huset og tilpasset det etter kundens behov samtidig som TEK 10 er ivaretatt fullt ut.